Kuldeep Yadav

(INDIA)

5/17

Wanindu Hasranga

(SRI LANKA)

4/9

Imran Tahir

(South africa)

4/21

Karthik Meiyappan

(UAE)

4/25

Yuvraj Singh

(INDIA)

3/23